Functional konsepti tarjoaa monipuolisia funktionaalisia (toiminnallisia) harjoitteita aina dynaamisista liikkuvuusharjoituksista kehonpainolla tehtäviin voima -ja kehonhallintaharjoitteisiin. Toiminnallinen harjoittelu tähtää monipuoliseen ja systemaattiseen kehon kuormitukseen, jossa  vahvistetaan lihas -ja liikeketjujen yhteistyötä, opetetaan kehoa vastaanottamaan ja jakamaan kuormitusta optimaalisesti, vahvistetaan niveltukea ja parannetaan nivelten liikkuvuutta.  Et tarvitse harjoitukseen välineitä, eikä sinun täydy lähteä kuntosalillekaan. Sinulla on kaikki harjoitukseen tarvittava jo ylläsi: Kehosi. 

Functional Perhe

Liikkuvuutta, tasapainoa ja stabiloivaa lihasvoimaa vahvistava harjoitus, jossa yhdistetään, joogan, tai chin, pilateksen ja movementin elementtejä. Sarjat tehdään musiikin tahtiin. Tämä harjoitus on innovatiivinen yhdistelmä erilaisia kehoa kunnioittavia pehmeitä, mutta tarkkuutta, hallintaa ja keskittymistä vaativia liikkeenlajeja. Harjoituksen alussa avataan, valmistellaan ja voidellaan lihas -ja lihaskalvojärjestelmä sekä tukirakenteita vastaanottamaan monipuolisia liikkuvuutta, kehon stabiliteettiä ja hallintaa vahvistavia sekä mobilisoivia harjoitteita. Liikkeissä tärkeintä on niiden tekniikkaja hallinta, jota harjoituksen aikana seurataan ja niissä avustetaan aktiivisesti. Harjoituksen fokus liikkuvuuden parantamisen lisäksi on juuri tukirakenteita ympäröivien syvien tukilihasten aktivoinnissa ja vahvistamisessa. Aktivoinnin oppiminen parantaa tukilihasten käyttöä myös arkisissa askareissa, jolla taas on suurta merkitystä kehon asentojen hahmottamisessa ja ylläpidossa sekä ergonomiassa. Harjoitus on hyvin dynaaminen, mutta vaatii keholta myös staattista lihasvoimaa ja tasapainoa, joka onkin ihanteellinen tapa vahvistaa syvää tukilihaksistoa.

Functional Flow

Functional Core

Toiminnallinen keskivartaloa vahvistava harjoitus, jossa pääpainopiste on vahvistaa kehon liikeketjujen välistä yhteyttä, kehonhallintaa ja keskivartalon syvien lihasten voimaa ja stabiliteettiä. Jokaisessa liikunta -ja urheilulajissa tarvitaan keskivartaloa tukemaan, kannattelemaan ja tuottamaan voimaa. Siellä piilee myös eräs turvallisen harjoittelun avaimista: ”functional core is more!” Harjoitus alkaa funktionaaliselle harjoittelulle tyypillisillä kehon lihaskalvojärjestelmää ja liikeketjuja avaavilla ja aktivoivilla harjoituksilla. Esiaktivoinnilla on tärkeä rooli harjoittelun kokonaisuuden kannalta, sillä se opettaa kehontuntemusta ja auttaa kohdistamaan harjoituksessa tehtävät liikkeet niiden tarkoituksen mukaisesti. Esiaktivointia ja lämmittelyä seuraa tehokas ja kokonaisvaltainen keskivartalon voimaa, hallintaa ja tuntemista kehittävä harjoitusosio. Tässä harjoituksessa opit muutakin, kuin vatsarutistukset! Opit, kuinka kehosi on toiminnallinen kokonaisuus, joka tulee aina ottaa huomioon juuri sellaisena! Liikkeissä tärkeintä on niiden tekniikka ja hallinta, jota harjoituksen aikana seurataan ja niissä avustetaan aktiivisesti. Tämän harjoituksen yksi tärkeistä tehtävistä on saada kehon liikeketjut ”keskustelemaan” keskenään ja parantamaan tätä toiminnallista vuorovaikutusta. Lisäksi harjoituksen tarkoituksena on vahvistaa ennen kaikkea kehon syvää lihaksistoa ja sen kykyä stabiloida niin raskaassa ponnistelussa kuin arkisissa perusaskareissakin. Keskivartalon vahvistuessa myös kehon kannatustekijät vahvistuvat, mikä näkyy sekä yleisessä ryhdissä, että mm. erilaisten ryhtivirheistä johtuvien selkävaivojen lievenemisenä, jopa niiden katoamisena. 

Toiminnallinen koko kehon harjoitus oman kehon painolla, jossa vahvistetaan kehoa ja sen liikeketjujen välisiä yhteyksiä sekä parannetaan liikkuvuutta. Harjoitus alkaa kehon tukilihaksiston -ja lihaskalvoketjujen aktivoinnilla erilaisin avaavin, mobilisoivin ja lämmittävin liikkein. Aktivoinnit ja kehon kontaktointi on merkittävä osa turvallista ja tehokasta harjoittelua ja teholla tarkoitetaan tässä lauseessa sitä, että harjoitus osuu juuri sinne minne sen kuuluukin ja vahvistaa kehoa oikein kuormittamatta vastaavasti liikaa tukirakenteita. Alkuaktivoinnin ja lämmittelyn jälkeen tehdään kokokehoa kuormittava toiminnallinen lihasvoimaharjoitus, joka sisältää myös liikkuvuutta lisääviä ominaisuuksia. Toiminnallisella harjoittelulla vahvistetaan kehon lihaskalvoketjuston keskinäistä kommunikaatiota sekä erityisesti tukilihaksiston voimaa. Harjoitus parantaa myös kokonaisvaltaista kehon tuntemusta sekä liikkuvuusominaisuuksiensa myötä jäykistyneiden rakenteiden liikelaajuuksia. Liikkeissä tärkeintä on niiden tekniikka ja hallinta, jota harjoituksen aikana seurataan ja niissä avustetaan aktiivisesti. On hyvä muistaa,että olet juuri niin vahva kuin heikoin lenkkisi on. Monipuolisten variaatioiden vuoksi, tämä harjoitus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita saamaan toimivamman ja vahvemman kehon.

Functional Power

Jos keho on pitkään jännittyneenä väärän kuormituksen vuoksi, seurauksena on kiusallinen lihaskipu. Jännitystä voi poistaa faskiamanipulaatiolla, jossa käytetään apuna lihaskalvojen kitkahierontaa. Faskiamanipulaatiota käytetään lihaskalvojen eli myofaskioiden kiputilojen sekä toimintahäiriöiden hoidossa. Kitkahieronta on osa monipuolista hoitokokonaisuutta, johon kuuluu myös virheellisten liikeratojen korjaaminen. Mitä lihaskalvot ovat ja mihin niitä tarvitaan? Myofaskiat yhdistävät lihakset ja niitä ympäröivän sidekudoksen pitkiksi ketjuiksi, niin että kehon eri osat voivat tehdä yhteistyötä. Kehossa on toiminnallisia lihaskalvoketjuja, joista osa kulkee diagonaalisesti kehon puolelta toiselle tai kiertää sitä spiraalinomaisesti. Kun keho on tasapainossa ja ketju toimii moitteettomasti, liikeradat ovat tarkoituksenmukaisia, eikä sidekudoksiin synny jännitteitä tai kipuja.

Functional Fascia

Tämä harjoitus kohdistuu fascioiden käsittelyyn aktiivisesti liikkeen avulla sekä passiivisesti manipulaation välineen (rulla, pallo tms) avulla. Painallusharjoitteissa huomioidaan paikalliset sekä ketjuuntuvat triggerit ja pyritään vapauttamaan niitä paineen/hieronnan avulla.  

Jaa tämä sivu