"Vietä joka päivä hetki itseksesi." (Dalai Lama).

Jooga & Mindfulness

Jooga ja Mindfulness ovat osa päivittäisiä elämäntapojani. Saan niiden avulla lisää tilaa ahtaisiin hetkiin sekä tilaa mielelleni. Myös kehoni kiittää säännöllisestä avaavasta ja aktivoivasta harjoituksesta. Ohjaan erilaisia Jooga -tunteja, jotka parantavat niin kehon kuin mielen hyvinvointia. Järjestän yksityisiä tunteja sekä erilaisia Hyvinvointi -päiviä tilauksesta. Kaipaako teidän työyhteisönne, ystäväporukkanne tai harrastepiirinne pysähtymistä ja lempeyttä arjen keskelle? Ota yhteyttä ja järjestetään teille rentouttava jooga /& Mindfulness -tuokio.

Mindfulness

Mindfulness on hyväksyvää, tietoista läsnäoloa sekä kykyä tarkkailla mielemme tuottamia kokemuksia ja omia tulkintojamme. Mindfulness-menetelmä on mielentila, jossa tiedostamme ja tunnistamme tunteemme, ajatuksemme, tekomme ja motivaatiomme hyväksyvästi ilman analysointia, arvostelua tai tuomitsemista. Toisinsanoen Minfulness-menetelmä on tietoisuustaitojen harjoittamista, jolla pyritään kehittämään uudenlaista, myönteisempää suhdetta kehomme ja mielemme tuottamiin reaktioihin. Mindfulness-menetelmän avulla opimme vähentämään ja hallitsemaan stressiä ja ahdistuneisuutta sekä parannamme vastustuskykyämme, kivunsietokykyämme sekä yleistä hyvinvointiamme. Mindfulness-menetelmän avulla on myös mahdollista parantaa keskittymiskykyä ja kärsivällisyyttä, joka taas näkyy esimerkiksi työ -tai opiskelutuloksissa. Lisäksi menetelmän on havaittu parantavan muun muassa unenlaatua ja kroonista kipua sekä avaavan tunnelukkoja, joka taas vaikuttaa myönteisesti elämänlaatuun. Miksipä et siis kokeilisi ja nappaisi tästä itsellesi päivittäistä rutiinia. En usko, että tulet katumaan sitä päätöstä. Ohjaan erilaisia Mindfulness harjoituksia aina kehomeditaatiosta mielimatkameditaatioihin. Tulen mielelläni työhyvinvointikäynnille työpaikallenne tai muihin tilaisuuksiin ohjaamaan teille rentouttavan meditaatioharjoituksen tilanteeseen sopivasti.

Jooga

Jooga on alun perin kotoisin Intiasta, josta se levisi myöhemmin länsimaihin. Nykymuotoinen jooga kehittyi 1800-luvulla fyysiseksi harjoitukseksi, jota harjoitetaan myös ilman maagisuskonnollista merkitystä. Joogaan kuuluu nykyisin asanaharjoituksia ja meditaatiota, ja sen harjoittaminen on monille kehollista terapiaa ja rentoutumista. Joogaa voi harjoittaa monista erilaisista syistä. Joogaa voi harjoittaa pehmeänä tai vaativana liikuntamuotona, elämäntapana, terapiana, hengellisenä kokemuksena tai keinona saavuttaa tyytyväisyys ja tyyneys. Joogassa tärkeää on ensisijaisesti keskittyä ihmisen kokonaisuuteen: kehoon, mieleen ja yksilön sisimpään. Joogassa pyritään saavuttamaan sisäinen rauha vapautuen ulkopuolisista häiriötekijöistä. Kun tyyneys on saavutettu, mm. aistit toimivan selkeämmin ja mieli on vastaanottavaisempi. Tietisella hengityksellä tai meditaation avulla saavutetulla tyyneydellä pyritään selkeyttämään aistien toimintaa sekä saavuttamaan vastaanottavaisempi mieli.

Ohjaamani joogaharjoitukset ovat psykosomaattisia joogaharjoituksia eivätkä ole sidoksissa minkään uskonnollisen liikkeen oppeihin. Tunneillani pyrin kunnioittamaan ja opettamaan funktionaalista lähestymistapaa joogaharjoitusta (asanat, meditaatio) kohtaan. Jokainen keho ja mieli on yksilöllinen ja näin myös jokainen harjoitus joogamatolla on yksilöllinen.  Psykosomaattinen jooga jaetaan asentojoogaan ja meditaatiojoogaan. Asentojoogassa tehdään kehollisia harjoituksia (asana) ja hengitysharjoituksia (paranayama). Meditaatiojoogassa keskipisteenä ovat erilaiset rentoutumis-, keskittymis- ja visualisaatioharjoitukset. 

Flow Jooga

Flow Jooga Kehoa avaava ja vahvistava sulavasti asanasta toiseen etenevä joogaharjoitus, jossa hengitys on oleellinen osa harjoituksen kulkua. Joogaharjoitus vahvistaa myös kehon ja mielen yhteyttä. Flow jooga -harjoitus keskittyy enemmän fyysiseen harjoitukseen, jossa asanoihin siirrytään sulavasti oman hengityksen tahdissa itseä kunnioittaen ja kuunnellen. Teet asanat juuri sinulle sopivalla tasolla. Apuvälineet (joogatiili) on käytettävissäsi tuomaan helpotusta asanoiden muodostamisessa ja kannattelussa. Harjoituksen voi tehdä joko fyysisemmin: haetaan enemmän oman kehon staattista kannatusta tai rennommin: haetaan tukea joogatiilestä. - Harjoitus alkaa aina hengitysharjoituksella, jolla pyritään vaikuttamaan läsnäoloon. Läsnäololla on joogassa oleellinen vaikutus optimaalisen harjoituksen tavoittamisessa. Läsnäoloharjoitusta seuraa lämmittelyvaihe, jossa valmistetaan kehoa tulevaa harjoitusta varten. Lämmittelyvaiheesta siirrytään opettelemaan asanasarjoja, joita opettelun jälkeen toistetaan itselle sopivaan tahtiin. Joogatuntini päättyvät aina rentoutusharjoitukseen. - Joogaharjoitus tarvitsee totuttelua niin läsnäolon kuin itselle sopivan hengitysrytmin löytymiseksi. Ole siis kärsivällinen ja kunnioittava itseäsi kohtaan. Namaste. 

Yin Jooga

Yin Jooga Lempeän ja meditatiivisen Yin-joogan tarkoituksena on herättää keho ja mieli asentojen energioille (meridiaanit). Kehon elastisuus kehittyy ajan mittaan asentojen muotoutuessa sekä aktivoimalla asentojen ominaiselementtejä. Yin jooga on passiivinen joogaharjoitusmuoto, vastapaino Yang (dynaamiselle) joogalle. Yin joogassa asanoissa viivytään pitkään (2-5min) syvän ja rauhallisen hengityksen uiskennellessa syvälle kehon tiiviisiin ja sitkeisiin, mutta tiheästi hermotettuihin sidekudoksiin, kuten jänteisiin, nivelsiteisiin ja rustoihin, jotka ovat usein vaikeita käsittelyn kohteita. Asanoissa luodulla paineen vapautuksella päästään vaikuttamaan lihaskalvojen (fascioiden) väliseen liukumaan ja näin ollen Yin joogassa parannamme juurikin lihaskalvojen aineenvaihduntaa. Yin-jooga luo tilaa parasympaattisen hermoston (kehomme "jarrupoljin") aktivoitumiselle kehossa vapauttaen näin kehon ja mielen ahtauksia ja kireyksiä. Tämän vuoksi Yin jooga lieventää myös stressiä, kohentaa mielialaa, parantaa läsnäoloa ja keskittymiskykyä. Parhaimmillaan Yin Jooga tarjoaa eheyttävän matkan kehon ja mielen ahtaisiin paikkoihin. Voit löytää kehosi sekä mielesi avaimet meditatiivisesta Yin Joogasta.

Slow jooga

Slow Jooga on kehoa ja mieltä rentouttava sekä vahvistava harjoitus, jossa asanoihin siirrytään dynaamisesti Flow Joogan tavoin, mutta nimensä mukaisesti hitaasti. Myös Slow Joogassa käytetään apuvälineitä asentoja helpottamaan ja harjoitus on aina yksilölähtöinen eli tärkeintä on opetella kuuntelemaan omaa kehoa ja sen viestejä. Hengitys on jooga harjoituksissa avainasemassa ja asanoissa käytetäänkin hengitystä työkaluna sekä aktivoinnissa että rentoutumisessa.

Restoratiivinen Jooga

Restoratiivinen jooga on levon ja palautumisen joogaa. Sen ydinajatuksena on edistää syvää rentoutumista ja palautumista. Restoratiivisessä joogassa keho tuetaan asanoissa siten, että syvärentoutuminen on mahdollista. Venytyksen tuntumaan ei pyritä eikä siihen hakeuduta. Asanoissa viivytään pidempään kuin esimerkiksi Yin joogassa. Restoratiivisessa joogassa asanoissa viivytään 5-20min, jotta parasympaattinen hermosto (kehomme jarrupoljin) pääsee aktivoitumaan. Asanat rakennetaan tukemaan yksilöllisesti erilaisia kehoja ja näin tukemaan yksilöllistä rentoutumista ja palautumista. Restoratiivisessa joogassa tarvitaan lisävarusteita, kuten vilttejä, bolstereita, tyynyjä, joogablokkeja, vöitä, tuoleja sekä silmätyynyjä tai pyyhettä. Viltit kuitenkin riittävät. Apuvälineillä on tarkoitus viedä pois painoa ja paineentunnetta keholta ja siten purkaa kehon jännitteitä, jotta sekä keho että mieli pääsevät syvärentoutumaan ja näin fyysiset tuntemukset eivät häiritse rentoutumista. Kuten oma joogaopettajani Clare Gates-Sjöblom ja hänen opettajansa restorstiivisen joogan äiti Judith Hanson Lasater toteavat; "Everything is better when you are rested" (Asiat ovat paremmin, kun olemme levänneitä). Voit ottaa kotoa mukaan tunnille 1-2 koristetyynyä, 1-4 huopaa/vilttiä ja pieni pyyhe silmätyynyksi. Pukeudu lämpimästi.

Jooga nidra

Jooga nidran (eli toisin sanoen kehomeditaatio /meditatiivinen syvärentoutus) tarkoituksena on tuottaa niin fyysinen, emotionaalinen kuin henkinenkin rentous ja tyyneys. On kerrottu, että puolen tunnin jooga nidra vastaa jopa neljän tunnin unta (Swami Satyananda). Jooga nidralla pyritään tuottamaan maksimaalinen rentoutuminen. Sen vaikutukset hermostoomme ovat sekä välittömiä että säännöllisellä harjoittelulla pitkäaikaisia ja siksi erinomainen tapa tasapainottaa arjesta koituvaa kuormitusta. Jooga nidra on systemaattinen menetelmä sisäisen huomiokyvyn parantamiseksi. Jooga Nidra on tehokas tapa kehittää myös mielen joustavuutta ( psykologinen joustavuus) ja lievittää stressiä ja ahdistusta.

Ilmajooga

Ilmajooga on joogaharjoitusmuoto, jossa joogaa toteutetaan katosta roikkuvan kankaan (joogaliina) avustuksella. Ilmajooga voi olla dynaamista ja jopa agrobaattista kankaan varassa tehtyjä asanasarjoja ja roikkumista tai rauhallisen lempeää Yin Jooga harjoitusta. Aktiivisemmilla tunneilla kangas tarjoaa aivan uudenlaisen kokemuksen ja kehontuntemuksen asanaharjoituksissa ja vastaavasti rentoutusharjoituksissa suojaisan pussukan sisällä rentoutuminen pääsee ihan omalle tasolleen. Ilmajooga oli kohdallani rakkautta ensikokemuksella, josta päädyinkin kouluttautumaan ilmajoogaohjaajaksi.

Namaste.

Ilmajooga on erinomainen tapa viettää vaikkapa speciaali yksityistunti hemmotellen ystäviä tai  työtiimiä.

Pari jooga

Pari Jooga on passiiviseen tukeen ja palautumiseen tähtäävä rentouttava ja uuden ulottuvuuden avaava Jooga harjoitus, jossa vanhoista tutuista jooga asanoista päästään kokemaan aivan uudenlainen kokemus yhdessä parin kanssa. Passiivinen avustus auttaa saavuttamaan asanoissa uusia syvyyksiä ja helpottaa rentoutumista, joka taas vaikuttaa koko asanan/asennon /venytyksen tuntemukseen ja edesauttaa harjoituksen myönteisiä vaikutuksia. Tämä harjoitus avaa mahdollisuuden usein myös niihin asanoihin, joihin ei ole esimerkiksi joidenkin fyysisten rajoiteiden takia ollut mahdollista päästä. Tämä taas puolestaan voi lisätä myösteisiä kokemuksia omien fyysisten rajoittedensa suhteen. Harjoituksen tarkoitus on myös rakentaa luottamusta/läheisyyttä ihmissuhteessanne.

Perhe Jooga

Perhe Joogassa opitaan Joogalle tutut elementit (asanat, hengitys, rentous) lapsilähtöisestä näkökulmasta. Lapselle opetetaan rentoutumisen merkitys sekä oman kehon tuntemusta ja tuntemusten tarkkailua, eli kehon kuuntelua. Eläimelliset ja luonnonläheiset asanat tarjoavat lapselle hauskan ja lähestyttävän kokemuksen harjoittelusta ja akrobaattisemmat asanat haastavat hauskasti sekä kehonhallintaa että vanhemman ja lapsen välistä yhteistyötä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tämä harjoitus parhaimmillaan rakentaa vanhemman ja lapsen välistä läheisyyttä ja vuorovaikutusta.

“Mikäli mielesi on tyyni ja tasapainossa, kykysi nauttia onnellisesta elämästä tulee olemaan suurempi.” (Dalai Lama)

“Mikäli mielesi on tyyni ja tasapainossa, kykysi nauttia onnellisesta elämästä tulee olemaan suurempi.” (Dalai Lama)

Jaa tämä sivu